سلبریتی بی سواد  عنوان شایسته ای برای بعضی هاست

یکی از کاربران فضای مجازی نسبت به اظهار نظر های برخی از سلبریتی ها واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود نوشت:

photo_2018-04-30_09-54-52

ارسال نظر

آخرین اخبار