آستان قدس رضوی یکی از خوش حسابترین مالیات دهندگان کشور

صفحه منتسب به آیت  الله سید ابراهیم رئیسی در واکنش به سخنان برخی از مسئولین در خصوص وضعیت مالیاتی آستان قدس رضوی نوشت:

image_2018_05_03-11_07_40_971_wYE

ارسال نظر

آخرین اخبار