کنایه به آمار اقتصادی روحانی در بیت رهبری

به گزارش گلستان24؛ حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق چند روز گذشته در کنایه به آمارهای اقتصادی  روحانی در صفحه شخصی خویش نوشت: امشب بیت رهبری بودیم حسن روحانی آمارهایی از وضعیت اقتصادی می داد که آخر متوجه نشدم درباره کدام کشور داره صحبت میکنه.

 

ییی

ارسال نظر

آخرین اخبار