کسی که دستور تخریب قبرستان بقیع را داد!

تصویری که می بینید، ابن تیمیه یکی از ستون های پوسیده وهابیت است که دستور تخریب قبور بقیع را صادر کرد.

فعفغعفغعغعف

ارسال نظر

آخرین اخبار