توئیت یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در خصوص پشت پرده اتفاقات اخیر کشور

این روزها در کشور چه میگذرد؟

گلستان۲۴ گزارش میدهد؛ توئیت یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در خصوص پشت پرده اتفاقات اخیر کشور

 

Golestan_Twite

 

 

دانلود فیلم

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار