سعی نکن یکی از عبرت‌های تاریخ باشی!

به گزارش گلستان24؛ یکی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر در پاسخ به زیادی خواهی های ترامپ نوشت:

لبالل

ارسال نظر

آخرین اخبار