توهین بی شرمانه به خبرنگاران گلستانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمد آریان نیا عضو سابق هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان گلستان که به علل های گوناگون با رأی خبرنگاران گلستانی از این مقام عزل شد، با انتشار مطلبی فعالیت خبرنگاران استان گلستان که بعضاً سابقه ای  بیش از 20 سال در عرصه رسانه و خبر دارند را نادیده گرفت و به خود وقلم آنها توهین کرد.

ghjhgjh

ارسال نظر

آخرین اخبار