مینا علی نژاد، خواهر مسیح علی نژاد به تصویب لایجه CFT در مجلس اعتراض کرد.

اعتراض یکی از نزدیکان مسیح علی نژاد به CFT +عکس

proxy-this-arg (1)

ارسال نظر

آخرین اخبار