کاربران توئیتر به سخن پروانه سلحشوری چه واکنشی نشان دادند؟

به گزارش گلستان ۲۴ تعدادی از کاربران توئیتر در واکنش به سخن پروانه سلحشوری در رابطه با مشکل وی با چادر نوشتند:

 

پروانه_سلحشوری (1)

پروانه_سلحشوری (2)

پروانه_سلحشوری (3)

پروانه_سلحشوری (4)

پروانه_سلحشوری (5)

پروانه_سلحشوری (6)

پروانه_سلحشوری (7)

پروانه_سلحشوری (8)

پروانه_سلحشوری (9)

 

پروانه_سلحشوری (10)

پروانه_سلحشوری (11)

پروانه_سلحشوری (12)

انتهای پیام/ س

ارسال نظر

آخرین اخبار