یک کاربر فضای مجازی در صفحه توییتر خود تصویری از هواپیمای برجام و تصویری از نفتکش پسابرجام را به اشتراک گذاشت.

تصویری از هواپیمای برجام و تصویری از نفتکش پسابرجام

2560454

2560453

ارسال نظر

آخرین اخبار