نشانه‌ای واضح از تعهد انگلیس به حقوق بشر!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، سیدنظام الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت:

جناب سفیر! میزان تعهد دولت بریتانیا به حمایت از حقوق بشر را در ۱۵۰سال استعمار هند، کشاندن ۲۰میلیون انسان سیاهپوست به بردگی و فاجعه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یادآور نمیشوم.

همین بمبهایی که با حمایت شما بر سر کودکان غزه و یمن میریزند نشان واضح تعهد شما به حمایت از حقوق بشر است.

2856778

 

ارسال نظر

آخرین اخبار