نقطه مشترک شورش‌های آبان در ایران و اغتشاشات لبنان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: اخبار لبنان را دنبال میکردم این نکته در اخبار توجه منو جلب کرد.

لیدرهای اصلی تحریک  معترضان به خشونت و برخورد با ارتش که اکثرا پرچمهای لبنان را در دست دارند "زن" هستند

در  شورش های آبان ایران هم لیدر ها زن بودند

گویی سناریوها از یک اتاق فکر مشترک خارج می شود.

2898093

ارسال نظر

آخرین اخبار