تولید علم یعنی چه؟معنایش این نیست که ما کل کتابخانه های عالم،دانشمندان عالم را کنار بگذاریم و بیائیم در ایران خودمان علم تولید کنیم،نه این نیست.اصلا علم اروپا از کجا به اروپا رفت؟

تولید علم یعنی چه؟

تولید علم یعنی چه؟معنایش این نیست که ما کل کتابخانه های عالم،دانشمندان عالم را کنار بگذاریم و بیائیم در ایران خودمان علم تولید کنیم،نه این نیست.اصلا علم اروپا از کجا به اروپا رفت؟

به گزارش گلستان 24 : علم یکبار در یونان قدیم بود،در سایه ی تلالو خورشید اسلام آمد به سرزمین های اسلامی .در سرزمین های اسلامی مسلمانان علم را تولید کردند و علم را توسعه دادند دوباره همین علم به اروپا رفت و پایه ی علم روز را در اروپا گذاشت. امروز آنچه به عنوان علم در کتابخانه های عالم و در کتابهای عالم و در سینه دانشمندان عالم است،ارثیه و محصول تلاش همه ی فرزندان آدم است؛ و همه ی فرزندان عالم در استفاده از علم یکسانند. و کسانی برنده اند که گوی سبقت را در این صحنه ببرند.

ایرانی در هر جای دنیا که باشد،به اشاره ی پیامبر خودش که فرمود ((اطلب العلم ولو باصین)) عمل می کند پس تولید علم چیست؟ تولید علم یعنی ما بیائیم با استفاده از علمی که در جهان است،با آموختن ،فرا گرفتن و خوب فهمیدن علم ، نظریه پردازی کنیم برای ایران؛و بگوئیم که ما خودمان چگونه نیروگاه تولید برق هسته یی بسازیم.ما خودمان چگونه معادنمان را استخراج کنیم و سوخت نیروگاه هسته یی خودمان را تامین کنیم؛چگونه از سلول جفت نوزاد خودمان استمسل درست کنیم و برویم بافت های مورد نیاز بدن بیماران را تهیه کنیم؟

elm

خودمان بیائیم از علم جهان استفاده کنیم؛بفهمیم برویم از مواد اولیه ی موجود در کشورمان داروهایمان را بسازیم.مواد غذایی تولید کنیم.براساس دانش جهانی در گندم خود کفا شویم،نه اینکه بذرش را برویم از لهستان بیاوریم؛سال دیگر به ما ندهند،از چین بیاوریم؛سال دیگر ندهند.از برزیل بیاوریم،نیشکر را از کوبا بیاوریم.بعد اینجا بکاریم.این که نشد!

ما باید کتاب درسی دانشگاهی را خودمان تولید کنیم.از علم جهانی و استاد جهانی استفاده  کنیم ؛ولی بر اساس نظریه پردازی ایرانی و بومی خودمان کتاب بنویسیم و تدریس کنیم...

ارسال نظر

آخرین اخبار