کودکان سرشار از انرژی برای آموختن هستند. سوالات بی شماری دارند که نیازمند صرف حوصله برای پاسخ به آنهاست.

فرزندانتان را از کودکی با اسلام آشنا کنید

به گزارش گلستان 24،کودکان سرشار از انرژی برای آموختن هستند. سوالات بی شماری دارند که نیازمند صرف حوصله برای پاسخ به آنهاست. ذهن فعال کودک آمادگی دریافت مفاهیم دینی به زبان شیرین و بچه گانه را دارد. جواب سوالهایشان را با دقت و صداقت پاسخ دهید. با وسایل آموزشی و زبانی کودکانه مفاهیم دینی را به آنها بیاموزید.

ایمان در کودکی

کودکانى که از اول با ایمان به خدا تربیت مى شوند، اراده اى قوى و روانى نیرومند دارند.

از دوران کودکى رشید و با شهامت هستند و نتایج درخشان ایمان از خلال گفتار و رفتارشان به خوبى مشهود است .

یوسف صدیق علیه السلام فرزند یعقوب پیامبر علیه السلام است . این کودک محبوب درس خداپرستى را از پدر بزرگوار خود فراگرفته و در دامن یعقوب طفل با ایمانى بار آمده است . برادران بزرگتر او به وى حسد بردند و تصمیم به ایذاى او گرفتند. کودک را با خود به بیابان آوردند و پس از رفتارهاى خشن و ناراحت کننده به فکر قتلش افتادند. بعدا از کشتن او صرف نظر نمودند، به چاهش افکندند و سرانجام طفل را به کاروان مصرى به عنوان غلام فروختند.

ابوحمزه از على بن حسین علیهماالسلام سوال کرد:

روزى که یوسف به چاه افکنده شد، چند ساله بود؟

حضرت در جواب فرمود: نه ساله !

از کودک نه ساله اى که در چنین وضع سخت و شرایط ناراحت کننده دچار شده ، جز اضطراب و جزع انتظار دیگرى نیست . ولى نیروى ایمان در این کودک اثر عجیب و حیرت زایى گزارده است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار