افزایش جمعیت مهمترین عامل در افزایش رونق اقتصادی در جامعه است .

تاثیر مستقیم افزایش جمعیت بر گسترش تولیدات اقتصادی داخلی

علی مولایی گفت : افزایش جمعیت مهمترین عامل در افزایش رونق اقتصادی در جامعه است .

به گزارش گلستان 24، وی گفت : اینکه امروز بر افزایش جمعیت کشور تاکید می شود ، دلایل بسیار محکم و متقنی دارد .

مولایی افزود : گسترش جمعیت در اولین مرحله می تواند به گستردگی دامنه نیروی انسانی مورد نیاز برای گسترش عرصه تولید اقتصادی در جامعه بیانجامد .

این مساله می تواند ضمن کاهش وابستگی رفاهی جامعه بازنشستگی به گسترش رونق اقتصادی در جامعه منجر شود .

این کارشناس اقتصادی گفت : مهمترین دلیل برای ضرورت جمعیت زایی برای کشور این است که نیروی فعال نسبت به جامعه بیکاران فزونی یابد . این به نوبه خود می تواند به پویایی بیشتر فعالیت های اقتصادی در پهنه جامعه کمک کند .

ارسال نظر

آخرین اخبار