اعتیاد و مصرف مواد مخدر

 آيا اعتياد براي «خوب بودن» مجالي باقي مي‌گذارد؟ راه خوب بودن و خوب ماندن را بر خود نبنديم؟

پیام‌های کوتاه آموزشی
 •  
 • براي پيشگيري از اعتياد عزيزانمان، نيازمند افزايش دانش و مهارت خود هستيم.
 • پيشگيري از اعتياد، بدون كسب دانش و مهارت، ممكن نيست.
 • افزايش آمار سرقت، جنايت و فحشاء، از پيامدهاي ناگوار مصرف موادمخدر است.
 • اعتياد.... مي‌خشكاند، مي‌سوزاند، بر باد مي‌دهد.

اعتیاد

 • لذت مصرف مواد مخدر ماندني‌تر است يا ذلت آن ؟
 • هر آن چه در بهار زندگي زيبا جلوه مي‌كند، با خزان اعتياد به زشتي مي‌گرايد.
 • آيا نگاه دختربچه‌اي كه در حسرت يك نگاه مهربانانه از پدر معتاد خود مي‌سوزد، براي عبرت‌آموزي كافي نيست؟
 • اعتياد زيبايي‌هاي زندگي را به يغما مي‌برد.
 • آيا اعتياد براي «خوب بودن» مجالي باقي مي‌گذارد؟ راه خوب بودن و خوب ماندن را بر خود نبنديم؟
 • براي مصون ماندن در برابر اعتياد، اعتماد بيجا نكنيم حتي به خودمان!

ارسال نظر

آخرین اخبار