افطار، اطعام و اکرام سنتی نیکو است که از دیرباز در فرهنگ مسلمانان وجود داشته است، در صحن هدایت حرم مطهر تعدادی از خادمان آقا در «طرح ضیافت اکرام رضوی» پذیرایی شایسته‌ای از میهمانان امام رضا(ع) دارند.

تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
به گزارش گلستان 24، افطار، اطعام و اکرام سنتی نیکو است که از دیرباز در فرهنگ مسلمانان وجود داشته است، در صحن هدایت حرم مطهر تعدادی از خادمان آقا در «طرح ضیافت اکرام رضوی» پذیرایی شایسته‌ای از میهمانان امام رضا(ع) دارند.
 
 
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 
تصاویر/نخستین سفره‌ افطار در حرم امام رضا(ع)
 

انتهای پیام

ارسال نظر

آخرین اخبار