نمایی از کلاس درس شلوغ محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران، به تاریخ 94.7.21 را مشاهده می کنید .

عکس/کلاس درس عجیب استاد شفیعی کدکنی
به گزارش گلستان24، نمایی از کلاس درس شلوغ محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران، به تاریخ 94.7.21 را مشاهده می کنید .
عکس/کلاس درس عجیب استاد شفیعی کدکنی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار