حمید رسایی با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرام خود و با اشاره به تعریف رئیس جمهور از انقلابی بودن از مردم خواست تا به انقلابی بودن آقای روحانی نمرده دهند:

عکس/ درخواست رسایی از مردم در باره روحانی

رخواست رسایی از مردم

ارسال نظر

آخرین اخبار