با پایان یافتن سال ۲۰۱۵ تصویر منتشر شده از یک خرس قطبی ماده که بخاطر آب شدن یخ های قطبی و کم شدن منابع غذایی دچار سوء تغذیه شده است به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال انتخاب شد.

تصویری تکان دهنده از یک خرس قطبی
 به گزارش گلستان24، با پایان یافتن سال ۲۰۱۵ تصویر منتشر شده از یک خرس قطبی ماده که بخاطر آب شدن یخ های قطبی و کم شدن منابع غذایی دچار سوء تغذیه شده است به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال انتخاب شد.
 
 
تصویری تکان دهنده از یک خرس قطبی

ارسال نظر

آخرین اخبار