در روز پایانی سال 94 بازار فروش سبزه و ماهی قرمز سفره هفت سین در گرگان پُررونق است.

تصاویر/ بازار سبزه، ماهی قرمز و هفت سین در گرگان

 

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

7sin 1

عکس: فائزه کابلی

منبع:گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار