مراسم تشییع پیکر مرحومه عزت السادات آیه الله زاده شیرازی همسر مکرمه شهید آیت الله مهدی شاه آبادی صبح امروز پنج شنبه از مقابل مسجد اعظم شهید شاه آبادی برگزار شد./ عکاس: محسن رضایی

تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی

 

تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 
تصاویر/تشییع پیکر همسر شهید شاه آبادی
 

منبع: مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار