شهید مدافع حرم گلستانی که در یک روز بیش از ۴۰تکفیری را به جهنم فرستاد

عکس / شهید مدافع حرم گلستانی که در یک روز بیش از ۴۰تکفیری را به جهنم فرستاد

 گلستان24؛ شهید مدافع حرم گلستانی که در یک روز بیش از ۴۰تکفیری را به جهنم فرستاد

شهید صادق شیبک

ارسال نظر

آخرین اخبار