در سال ۱۳۰۸ پوشیدن قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه براى افراد مذکر ممنوع شد و جاى آن را کت و شلوار و کلاه پهلوى گرفت. روحانیون برای پوشیدن لباس خودشان باید برگه مجوز دریافت می کردند.

عکس/ برگه مجوز پوشیدن لباس روحانیت

ارسال نظر

آخرین اخبار