تصویر زیر محمدرضا پهلوی و ملک سعود پادشاه عربستان سعودی را در حال بازدید از یک واحد نظامی نشان می‌دهد.

عکس: رانندگی محمدرضا پهلوی برای پادشاه عرب

رانندگی محمدرضا پهلوی

منبع: رجانیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار