آیت الله احمد جنتی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری و هیات همراهش با حضور در شهر کوفه، مسجد کوفه و مراقد «مسلم بن عقیل (ع)» «هانی بن عروه» و «مختار ثقفی» را زیارت کردند.

تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
به گزارش گلستان24، آیت الله احمد جنتی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری و هیات همراهش با حضور در شهر کوفه، مسجد کوفه و مراقد «مسلم بن عقیل (ع)» «هانی بن عروه» و «مختار ثقفی» را زیارت کردند.
 
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه
 
تصاویر/ آیت الله جنتی در مسجد کوفه

منبع: فرهنگ نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار