جدال خونین یک ساعته یک شیر با یک بوفالو در پارک ملی لوانگوای جنوبی در زامبیا به زخمی شدن شدید هر دو حیوان می انجامد.

جدال خونین یک ساعته یک شیر با یک بوفالو+عکس

ارسال نظر

آخرین اخبار