پیکر مطهر شهید مرزبانی بر دستان مردم قدرشناس کلاله تا آرامگاه ابدیش در گلزار شهدای این شهر تشییع شد.

پیکر مطهر شهید مرزبانی بر دستان مردم قدرشناس کلاله تا آرامگاه ابدیش در گلزار شهدای این شهر  تشییع شد.

به گزارش گلستان24، پیکر مطهر شهید مرزبانی بر دستان مردم قدرشناس #کلاله تا آرامگاه ابدیش در گلزار شهدای این شهر  تشییع شد.

پیکر مطهر شهید مرزبانی بر دستان مردم قدرشناس #کلاله تا آرامگاه ابدیش در گلزار شهدای این شهر  تشییع شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار