پلیس راه جاده یزدکرمان درعصرقاجار؛این عکس راجهانگردآمریکایی "هارولد ویستون" در سال 1300برداشته است.

عکس: پلیس راه در عصر قاجار

پلیس راه در عصر قاجار

منبع:شمال نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار