دو خواهری که نامزد ریاست جمهوری شدند پس از ثبت نام گفتند: مردم در شرایط حساسی هستند و باید ورود می کردیم!

عکس/ دو خواهری که نامزد ریاست جمهوری شدند

دو خواهری  نامزد ریاست جمهوری

منبع: مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار