شترسواری با کجاوه های ترکمنی ، یکی از علاقمندی های مسافرین نوروزی شهرستان بندرترکمن استان گلستان است

گزارش تصویری/ شترسواری در ساحل بندرترکمن

شترسواری در ساحل بندرترکمن1

شترسواری در ساحل بندرترکمن2

شترسواری در ساحل بندرترکمن3

شترسواری در ساحل بندرترکمن4

شترسواری در ساحل بندرترکمن5

شترسواری در ساحل بندرترکمن6

شترسواری در ساحل بندرترکمن7

شترسواری در ساحل بندرترکمن8

ارسال نظر

آخرین اخبار