امروز در مصلی گرگان برگزار شد؛

زائران گلستانی بیت الله الحرام امروز در همایش متمرکز حج تمتع در گرگان به صورت نمادین با آداب به جای آوردن اعمال حج تمتع آشنا شدند.

گزارش تصویری/ همایش متمرکز زائران گلستانی حج تمتع
  گلستان 24 گزارش می دهد؛

 

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

Haj 1

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار