غروب غم انگیز خلیج گرگان

به گزارش گلستان24 ؛ خلیج گرگان در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و زاغمرز به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین المللی جهان در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است و وسعتی برابر ۴۰۰ کیلومتر مربع دارد. در این منطقه ماهی سفید و کفال و ماهیان خاویاری زیست می کنند و بخش قابل توجهی از خاویار کشور در این منطقه تامین می شود.

خلیج گرگان  برای گلستانیها و تعداد زیادی از گردشگران در سراسر کشور پر از خاطرات خوب و به یاد ماندنیست ولی متاسفانه امروزه حال خوبی ندارد و در مرز نابودی به سر می برد، چرا که به دلیل اثرات اقلیمی و کاهش بارندگی دچار پسروی آب شده و هر روز ساحل خشک آن گسترده تر می شود.

اسکله بندرترکمن که زمانی محل تردد کشتی و قایق بود و جوانان در آب آن شنا می کردند اکنون در آن قدم می زنند و فوتبال بازی می کنند و به محل تجمع زباله تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان آب خلیج گرگان حداقل ۶۰۰ متر تا یک کیلومتر پسروی داشته و در صورت ادامه روند تا ۸ سال دیگر کامل خشک می شود.

موضوعی که گردشگری و صیادی و اشتغال ساکنان منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

نباید فراموش خلیج گرگان تاریخ گلستان است و باید آن را حفظ کرد.

 

2959412

2959413

2959414

2959415

2959416

2959417

2959418

2959419

2959420

2959421

2959422

2959423

2959424

انتهای پیام/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار