گزارش تصویری /هفته کتابخوانی در گنبد

برگزاری مسابقه نقاشی. کتابخانه شهید بهشتی ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-47-43

photo_2018-11-20_08-48-00

 اجرای قصه گویی توسط خانم شیخ کتابدار کتابخانه عمومی شهید بهشتی گنبد با همکاری پیش دبستانی آفرینش شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-49-31

photo_2018-11-20_08-49-34

 اجرای نشست کتابخوان در کتابخانه شهید بهشتی با همکاری مدرسه امام حسن عسکری. شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-50-41

photo_2018-11-20_08-50-44

بازدید دبستان امام حسن عسکری پایه پنجم از کتابخانه شهید بهشتی.  شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-51-49

اهدای کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی. کتابخانه شهید بهشتی. شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-52-44

 بازدید مدرسه ماهدخت از کتابخانه بهشتی. شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-53-29

 قصه گویی توسط مسئول کتابخانه بهشتی. پیش دبستانی ماهدخت. شنبه ۲۶ آبان

photo_2018-11-20_08-54-33

photo_2018-11-20_08-54-36

 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر مرزی اینچه برون با هدف برنامه ریزی هفته کتاب .آبانماه ۹۷

photo_2018-11-20_08-56-54

photo_2018-11-20_08-56-57

photo_2018-11-20_08-56-59

 بازدید بخشدارمحترم بخش داشلی برون وشهردار ورییس شورای اسلامی شهر وسایر مدیران اینچه برون از کتابخانه این شهر وبرنامه های اجرایی این کتابخانه بمناسبت هفته کتاب . ۲۶آبانماه ۹۷.

photo_2018-11-20_08-58-33

photo_2018-11-20_08-58-36

photo_2018-11-20_08-58-38

photo_2018-11-20_08-58-42

photo_2018-11-20_08-58-44

photo_2018-11-20_08-58-47

برگزاری کارگاه نقاشی و جمع خوانی بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی در محل دبستان شهید علی آبادی دهستان باغلی مرامه گنبد توسط سرکار خانم مارمایی کتابدار کتابخانه عمومی مختوم قلی فراغی . آبانماه ۹۷.

photo_2018-11-20_09-01-41

photo_2018-11-20_09-01-44

photo_2018-11-20_09-01-47

برگزاری نشست کتابخوان در کتابخانه شهید بهشتی توسط مسئول کتابخانه با همکاری مدرسه آزادی. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-03-30

photo_2018-11-20_09-03-33

photo_2018-11-20_09-03-35

photo_2018-11-20_09-03-38

photo_2018-11-20_09-03-40

اجرای قصه گویی توسط مربی پیش دبستانی روح الامین در کتابخانه شهید بهشتی. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-06-17

photo_2018-11-20_09-06-20

برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه شهید بهشتی توسط خانم قائم مقام کتابدار بهشتی با همکاری مدرسه امام حسن عسگری . یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-07-21

اهدای هدیه به عضو فعال کودک کتابخانه شهید بهشتی توسط مسئول کتابخانه. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-08-12

photo_2018-11-20_09-08-15

photo_2018-11-20_09-08-17

 بازدید  پایه پنجم مدرسه آزادی از کتابخانه شهید بهشتی. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-09-51

photo_2018-11-20_09-09-53

photo_2018-11-20_09-09-56

 بازدید پیش دبستانی روح الامین از کتابخانه شهید بهشتی. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-12-49

 بازدید پایه دوم و چهارم مدرسه امام حسن عسگری از کتابخانه شهید بهشتی. یک شنبه ۲۷ آبان

photo_2018-11-20_09-18-05

بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی فاطمه قاسمیه شهر اینچه برون از کتابخانه شهرشون .آبانماه ۹۷.

photo_2018-11-20_09-19-27

photo_2018-11-20_09-19-29

photo_2018-11-20_09-19-32

photo_2018-11-20_09-19-34

 برگزاری جمع خوانی برای بچه های مدرسه امام حسن عسگری توسط خانم قائم مقام کتابدار کتابخانه شهید بهشتی . دوشنبه ۲۸ آبان

photo_2018-11-20_09-28-08

photo_2018-11-20_09-28-10

photo_2018-11-20_09-28-14

photo_2018-11-20_09-28-16

 تهیه روزنامه دیواری با موضوع  کتاب و کتابخوانی  در کتابخانه شهید بهشتی با همکاری  دانش آموزان پایه  دوم و سوم  مدرسه ماهدخت  و اهدای جایزه . دوشنبه ۲۸ آبان

photo_2018-11-20_09-37-00

photo_2018-11-20_09-37-03

photo_2018-11-20_09-37-05

photo_2018-11-20_09-37-07

photo_2018-11-20_09-37-09

 اجرای قصه گویی توسط مسول کتابخانه بهشتی برای بچه های پایه اول دبستان آزادی دوشنبه ۲۸ آبان

photo_2018-11-20_09-53-20

photo_2018-11-20_09-53-23

 بازدید پایه اول دبستان آزادی از کتابخانه شهید بهشتی دوشنبه ۲۸ آبان

photo_2018-11-20_09-56-54

انتهای پیام / م

ارسال نظر

آخرین اخبار