گزارش تصویری | دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش

به گزارش گلستان ۲۴؛ مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی، صبح امروز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری و امیردریادار حسین خانزادی در مقر فرماندهی این نیرو برگزار شد.

 

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (1)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (2)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (3)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (4)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (5)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (6)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (7)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (9)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (10)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (11)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (12)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (13)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (14)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (15)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (16)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (17)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (18)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (19)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (20)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (21)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (22)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (23)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (24)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (25)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (26)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (27)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (29)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (30)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (31)

دستاورد های جدید نیروی دریایی ارتش (32)

انتهای پیام/ فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار