گزارش تصویری | گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی

به گزارش گلستان ۲۴؛ گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز دانشجو بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سالن خلیج فارس این دانشگاه برگزار گردید.

 

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (2)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (3)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (4)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (5)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (6)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (7)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (8)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (9)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (10)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (11)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (12)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (13)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (14)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (15)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (16)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (17)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (18)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (19)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (20)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (21)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (22)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (23)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (24)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (25)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (26)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (27)

گردهمایی عظیم انقلابیون جوان با حضور امیر خانزادی (28)

انتهای پیام/ گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار