گزارش تصویری/همایش تجلیل از فجرآفرینان انقلاب اسلامی در گرگان

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (1)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (2)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (3)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (5)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (6)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (8)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (9)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (10)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (12)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (13)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (14)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (15)

همایش تجلیل از فجر آفرینان انقلاب اسلامی (16)

انتهای پیام /م

ارسال نظر

آخرین اخبار