فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کنار فرزند شهید احمد کاظمی در مسجد امیرالمؤمنین شهرک دقایقی، پس از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی

فرز‌ند شهید قاسم سلیمانی دقایقی پس از شهادت پدر + عکس

ارسال نظر

آخرین اخبار