اقامه نماز توسط یک پاکبان آبادانی را مشاهده می‌کنید.

تصویری دیدنی از یک پاکبان

ارسال نظر

آخرین اخبار