صفرعلی اخلی، درپاسخ به سوال گلستان24؛

روزی داعش متوجه می شود که غرب چه کلاه گشادی بر سرش گذاشته است و جایگاه او بجای کشور های اسلامی، کشور هایی خواهد بود که او را متولد کردند.

 ملت ایران تشنه سرسپردگی به آمریکا و غرب نیست

صفرعلی اخلی، فعال فرهنگی استان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، با بیان این که بر اساس شواهد و قرائن، آمریکا به این توافق نیاز دارد، می گوید: ملت ایران تشنه سرسپردگی به آمریکا و غرب نیست و حتی در مسائل اقتصادی که در تحریم هستند، می توانند روی پای خودشان بایستند و استقلال و عزتشان را حفظ کنند.

وی با اشاره به این که ما حتی قابلیت فکر کردن به یک توافق بد را نداریم، می گوید: آمریکا و غرب، با از دست دادن سیطره خود بر جهان، به این تواق نیاز دارند تا بتوانند آبروی از دست رفته شان را نجات دهند. بنابر این ما نگران نیستیم و اگر توافقی هم صورت نگرد هیچ اتفاق نمی افتد. آن ها بخاطر نیازشان، روزی به دنبال ما خواهند آمد.

صفر علی اخلی داعش توافق خوب

اخلی معتقد است غربی ها داعش را بر علیه کشور های اسلامی پرورش دادند اما داعش امروز به یک بمب هسته ای برای غرب تبدیل شده است و به زودی گریبان آن ها را خواهد گرفت. وی ی گوید: روزی داعش هم بیدار می شود و می بیند که هم جان می دهد و هم منفور جهانیان است. کلاه گشادی را که غرب بر سرشان گذاشته را روزی خواهند دید.

این فعال فرهنگی می گوید: امروز خود ملت ما هم به این باور رسیده است که عزت،  استقلال و مقاومتی که تا امروز داشته است را باید استمرار بخشد.

صفرعلی اخلی معتقد است که غرب حتما با توافق خوب برای ایران موافقت می کند. اگر هم امروز کنگره جلوی این اتفاق را بگیرد، روزی خواهد رسید که آن ها به دنبال ما خواهند آمد. مثل روزی که التماس کردند ایران با آن ها بر سر میز مذاکره بنشیند.

ارسال نظر

آخرین اخبار