ارسطو بالأخره راضی میشه تا از عزا در بیاد و ریش موهاش رو کوتاه کنه که رحمان و رحیم (برادران دوقلو) این کار رو برای نقی و ارسطو انجام میدن

سکانس جالب کوتاه کردن موهای ارسطو و نقی

ارسطو بالأخره راضی میشه تا از عزا در بیاد و ریش موهاش رو کوتاه کنه که رحمان و رحیم (برادران دوقلو) این کار رو برای نقی و ارسطو انجام میدن

 کوتاه کردن موهای ارسطو و نقی

دانلود فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار