سید حسین علوی:

تحریم ها در وضعیت اقتصادی جامعه از طریق تاثیر بر مبادلات بانکی و صنایع می تواند باعث اخلال در نظام گردد و نسخه درمان آن در مذاکره و توافق نیست، بلکه در عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی است.

نسخه درمان این اقتصاد در مذاکره و توافق نیست

سید حسین علوی، فعال فرهنگی شهرستان گرگان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، می گوید: در صورتی که تیم مذاکره کننده با رعایت خطوط قرمز طراحی شده توسط رهبر معظم انقلاب حرکت کند و منافع ملی ، عزت و اقتدار ملی را در نظر بگیرد، همچنین تحت تاثیر هوچی گری چند کشور طرفدار اسرائیل قرار نگیرد، توافق خوبی مورد انتظار است.

وی با اشاره به این که تحریم ها در وضعیت اقتصادی جامعه از طریق تاثیر بر مبادلات بانکی و صنایع می تواند باعث اخلال در نظام گردد، می گوید:  نسخه درمان آن در مذاکره و توافق نیست، بلکه در عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی است.

علوی در تعریف اقتصاد مقاومتی می گوید: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به داخل، مردمی نمودن اقتصاد و اقتصادی نمودن مردم. تنها راه مقاومت در برابر فشار تحریم، توجه به تولید کننده داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات، تسهیل بوروکراسی اداری برای صنایع داخلی و تسهیلات بانکی روانتر و با ثبات تر و توجه به خریدار تولیدات داخلی، یعنی مردم است.

3333333333333333

وی معتقد است که اگر مسئولان بجای صرف انرژی در مذاکرات هسته ای، به عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی بپردازند توان هسته ای حفظ خواهد شد و فردا با نیاز شدید به این حوزه، دست ما در برابر بیگانه دراز نمی شود. همچنین صنایع داخلی رونق می یابد.

این فعال فرهنگی می گوید: ما بر این اعتقادیم که بر اساس تصریح رهبر معظم انقلاب باید: « تحریم ها "فورا" و در هنگام امضای توافقنامه  " لغو" بشود.» تعلیق تحریم ها یا توقف اجرای آن ها که به معنی باقی ماندن ساختار و قوانین تحریم است مورد پذیرش نیست. این شامل همه تحریم های مالی و اقتصادی می شود.

سید حسین علوی از تیم مذاکره کننده می خواهد که همه خطوط قرمز آقا در طول مذاکره مد نظرشان باشد. وی تاکید می کند که مسلما هر توافقی بدون رعایت این خطوط قرمز برای ملیت، یک توافق بد است.

علوی معقد است امروز بر ملت ثابت و محرز شده که آمریکا نمی خواهد توافق خوب کند. ملت ما به آژانس بد بین است. آژانس نشان داده که مستقل و عادل نیست. آمریکا خواهان بازرسی های غیر متعارف و پرس و جوی شخصیت ها و دانشمندان و بازرسی از مرکز نظامی است که این در نظر رهبر معظم انقلاب ، مسئولان و مردم ایران مردود است.

ارسال نظر

آخرین اخبار