جشنواره پاییز هزار رنگ ، فرصت مناسبی برای معرفی گرگان و شاداب سازی همراه با فرهنگ سازی مردم شهر می باشد .

جشنواره پاییز هزار رنگ با همان سبک و سیاق قبلی

به گزارش گلستان ۲۴؛ مجتبی لشکربلوکی نوشت: هنگامی که برخی گروه های جهادی و عزیزان انقلابی از حلقه های میانی مردم فعالیت چندین و چند ماهه را شروع کردند برای انتخاب اعضای انقلابی در انتخابات شورای شهر و زمانی که این شورای با سنگینی اعضای انقلابی شهر به ثمر رسید امید بود که برنامه های اثر گذار و سالم سازی و شفاف سازی از درآمدهای بودجه گرفته ، هزینه کَرد آن ، سامان دهی به کسبه ، دست فروشان ، شب بازارها  و ... تا  جشنواره ها و همایش ها ؛ همه و همه  تغییر محسوس به نفع مردم و دارالمؤمنین گرگان احساس گردد .

جشنواره پاییز هزار رنگ ، فرصت مناسبی برای معرفی گرگان و شاداب سازی همراه با فرهنگ سازی مردم شهر می باشد .

اما از زمان نامناسب روز و ساعت برگزاری گرفته تا نحوه اجرای آن که از اهالی سروش جنگل گرفته تا مردم شرکت کننده ، همگی گلایه مند بودن که بماند ، تا شفافیت هزینه های آن .

گلایه آخر این حرکات موزون است که بانوان جلوی آقایان و حتی مسئولین به بهانه ورزش انجام دادند .

انگار جریانهای ضد فرهنگی شورای شهر و شهرداری را در دام خود قرار دارند ، عزیزان هوشیارانه تر عمل کنند .

ارسال نظر

آخرین اخبار