مراسم استقبال و تشیع پیکر دو شهید غواص عملیات کربلای 4 در غربی ترین نقطه استان گلستان واقع در شهر نوکنده، بر روی دستان مردم این شهر تشیع شد.

عطر دو شهید غواص در نوکنده پیچید+عکس

به گزارش گلستان 24 مراسم استقبال و تشیع پیکر دو شهید غواص عملیات کربلای 4 در غربی ترین نقطه استان گلستان واقع در شهر نوکنده، بر روی دستان مردم این شهر تشیع شد.

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

 

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

انتهای پیام/کاسب امین

ارسال نظر

آخرین اخبار