بغض انبارالوم آق قلا ترکید

سرانجام پس از یک هفته انتظار شهدای غواص کربلای 4 به انبارالوم آق قلا رسیدند و مورد استقبال با شکوه مردم شهیدپرور این شهرستان قرار گرفتند.

 استقبال باشکوه از دردانه های دست بسته در  انبارالوم+ تصاویر
به گزارش گلستان 24 سرانجام پس از یک هفته انتظار شهدای غواص کربلای 4 به انبارالوم آق قلا رسیدند و مورد استقبال با شکوه مردم شهیدپرور این شهرستان قرار گرفتند
 
 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
شهدای غواص انبارالوم آق قلا 
 
انتهای پیام/اسپی دژ

ارسال نظر

آخرین اخبار