در حدفاصل دریای خزر تا کوههای شرقی استان گلستان و بین رود گرگان تا رود اترک دو نوع تپه وجود دارد ۱٫ تپه های مصنوعی قدیمی دست ساخت بشر ۲٫تپه های طبیعی عموما لسی تپه های مصنوعی قدیمی :در ...

قبرستانهای قدیمی تپه ای ترکمن صحرا

 به گزارش گلستان 24، در حدفاصل دریای خزر تا کوههای شرقی استان گلستان و بین رود گرگان تا رود اترک دو نوع تپه وجود دارد

۱٫ تپه های مصنوعی قدیمی دست ساخت بشر

۲٫تپه های طبیعی عموما لسی

قبرستانهای قدیمی تپه ای ترکمن صحرا

تپه های مصنوعی قدیمی :در فواصل معین در قسمت جنوب دیوار دفاعی گرگان یا قزل آلان یا در فاصله نزدیک قراردارد که این تپه ها بسیاری از بین رفته اند و اگر باقیمانده ای هم باشدبه صورت قبرستان استفاده می شود مانند کومش تپه (تپه نقره ای)نام قدیمی گمیشان فعلی که به عنوان قبرستتان استفاده می شود که به هنگام ساخت شهرگمیشان در دوره قاجار و پهلوی از آجرهای این تپه قدیمی که در زیر خاک بوده نشان از عظمت ساختمانهای آن در گذشته داشته است پایه های خانه های قدیمی شهر جدید گمیشان از آجر های آن می باشد ودر خود قبرستان هم به هنگام خاک برداری برای قبر فقط سفال و آجرهای قرمز رنگ خرد شده بیرون می آید .

این تپه ها بعضی ها شهرهای بزرگی بوده اند بعضی نیز به صورت روستا استفاده می شدند بعضی نیز فقط برای دیده بانی و دفاعی مانند سقرتپه -آودان تپه-یارم تپه-شغال تپه-و قوشه تپه و …که در همه این تپه ها آثارباستانی تخریب شده و سفال های خرد شده و سکه های مسی قدیمی و… یافت می شوند. وهمه در حال نابودی اند . آنچه بر می آید خیلی از این تپه ها دست ساخت بشر است به این دلیل که اطراف آن تپه ایی نیست و فرورفتگی هایی وجود دارند که نشان از خاک برداری می باشد و هم اینکه این تپه از غرب به شرق در یک مسیر مشخص و فاصله ها هم از یکدیگر مشخصمی باشند اما دسته دوم تپه های طبیعی هستند که توسط انسان مورد بهره برداری قرار گرفته اند مانند جزیره آبسکون که امروزه به آن کوره سو یا کور سو که توسط رود گرگان به هنگام وارد شدن به دریای خزر توسط جریانهای دریایی و رسوبگزاری ایجادشده اما امروزه این تپه از دریای خزر حدود هشت کیلومترفاصله دارد کاربری ؟آن قبرستان است که امروزه هم مورد استفاده است بعضی از تپه های طبیعی توسط بادوخاک های لسی ایجادشده اند که تعداد آنها بسیار زیادند بعضی از آنها مورد استفاده بشر در گذشته قرار گرفته اند و آثار باستانی فراوانی دارند .

کورسودر۳کیلومتری شرق گومیشان قراردارد و به صورت تپه ایی در جهت شمالی-جنوبی می باشد که زمانی در انتهای رود گرگان محل اتصال به دریای خزر بوده .

کورسو در زبان فارسی به معنای آبسکون است.

ارسال نظر

آخرین اخبار