مدیر مسئول روزنامه وطن امروز عنوان کرد: مثل اینکه وزیر ارشاد در حوزه مطبوعات مسئول ارجاع وطن امروز به دادگاه است و کار دیگری ندارد.

نفوذ را فقط در وطن امروز یافته اند!

به گزارش گلستان24؛ مهرداد بذرپاش مدیر مسئول روزنامه وطن امروز در واکنش به تذکر مجدد وزارت ارشاد به این روزنامه توضیحاتی را در صفحه شخصی اینستاگرام ارائه داد.

بذرپاش با اشاره به این که وطن امروز توسط وزارت ارشاد به دادگاه فرستاده شد، عنوان کرد: مثل اینکه وزیر ارشاد در حوزه مطبوعات مسئول ارجاع وطن امروز به دادگاه است وکار دیگری ندارد، مثل اینکه نفوذ را ایشان فقط دروطن امروز یافته و مشغول جلوگیری از نفوذ در وطن امروز است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: راستی چرا به روزنامه های طرفدار دولت حتی یک تذکر هم نمی دهند. واقعا چرا؟

ارسال نظر

آخرین اخبار