تصاویر منتخب خبرگزاری های داخلی از پیاده روی اربعین امسال را مشاهده می کنید.

تصاویر منتخب خبرگزاری‌ها از پیاده روی اربعین

تصاویر منتخب خبرگزاری های داخلی از پیاده روی اربعین امسال را مشاهده می کنید.

به گزارش گلستان 24:‌، تصاویر منتخب خبرگزاری ها از مراسم اربعین امسال را مشاهده می کنید.

 

شیعه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار