موكب : دسته اسب سواران , سواري , گردش سواره , راه پيمايي , قدم رو , قدم برداري , گام نظامي , موسيقي نظامي يا مارش , سير , روش , پيشروي , ماه مارس , راه پيمايي کردن , قدم رو کردن , نظامي وار راه رفتن , پيشروي کردن , تاختن بر , حرکت دسته جمعي , ترقي تصاعدي , ترقي , بصورت صفوف منظم , دسته راه انداختن , درصفوف منظم پيشرفتن مَوْكِب : دسته ، حركت دسته جمعي ، راهپيمايي ، كاروان ، قافله ، مسير

عکس هایی از جمع اوری موکب ها در عراق شماره یک

به گزارش گلستان 24:‌ حسینیه و خیمه هایی که به زبان عربی به ان موکب گفته میشود در ایام پیاده روی اربعین برپا میگردد و بعد از اربعین  جمع میگردد 

تصاویر جمع اوری موکب های پیاده روی اربعین از لنز عکاس گلستان 24 را میتوانید مشاهد فرمایید.

موکب

موکب

موکب

موکبموکب

موکب

موکب

موکب

موکب

موکب

موکب

موکب

ارسال نظر

آخرین اخبار