به گزارش گلستان 24:‌ حسینیه و خیمه هایی که به زبان عربی به ان موکب گفته میشود در ایام پیاده روی اربعین برپا میگردد و بعد از اربعین جمع میگردد

تصاویر برچیدن موکب های حسینی در عراق شماره 2

به گزارش گلستان 24:‌ موكب : دسته اسب سواران , سواري , گردش سواره , راه پيمايي , قدم رو , قدم برداري , گام نظامي , موسيقي نظامي يا مارش , سير , روش , پيشروي , ماه مارس , راه پيمايي کردن , قدم رو کردن , نظامي وار راه رفتن , پيشروي کردن , تاختن بر , حرکت دسته جمعي , ترقي تصاعدي , ترقي , بصورت صفوف منظم , دسته راه انداختن , درصفوف منظم پيشرفتن
مَوْكِب : دسته ، حركت دسته جمعي ، راهپيمايي ، كاروان ، قافله ، مسير

قسمت دوم تصاویر جمع اوری موکب های پیاده روی اربعین از لنز عکاس گلستان 24 را میتوانید مشاهد فرمایید.

mokab

mokab

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

mokeb

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار